Ako vybudovať a udržať si správny tím, 21.7.2023

2023-06-23T12:27:14+00:00

[:sk]Spoločnosti zažívajú ťažšie časy a to najmä s personálom – zamestnancami, ktorí sú tvárou každej spoločnosti. Potýkame sa s problémami, či už že nevieme nájsť zamestnancov alebo sa nám zdá, že nie sú tí správni ľudia alebo, že zamestnanci nerobia, čo by mali robiť a čo od nich očakávame. Tento motivačný a odborný seminár pri káve bude zameraný na riešenia, ktoré máme a ktoré nás môžu posunúť vpred, aby sa nám kontinuálne darilo napĺňať očakávania hostí a to je možné len s ľuďmi a tým správnym tímom. Odnesiete si riešenia a odpovede na Vaše otázky z praxe.

Zistiť viac
Prihláška
[:]

Zákaznícky servis, ktorý prirodzene zvyšuje predaj: 26.9. – 27.9. 2023

2023-09-08T11:05:32+00:00

[:sk]Personál reprezentuje úroveň zákazníckeho servisu konkrétneho hotela, reštaurácie a akejkoľvek spoločnosti. Schopnosť správnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, správny postoj voči hosťom a zákazníkom, schopnosť empatie pri riešení sťažností a námietok je prirodzenou súčasťou uspokojenia a prevýšenia očakávaní hostí a budovania ich dlhodobej lojality.

Zistiť viac
Prihláška
[:]

Upselling ako skvelá forma zvyšovania predaja, 24.4.2023, online

2023-04-15T17:49:38+00:00

[:sk]Personál svojou verbálnou a neverbálnou komunikáciou, pracovnými postupmi a postojom určujú úroveň zákazníckeho servisu konkrétnej spoločnosti. Majú primárny vplyv na výšku predaja, zisku a samozrejme svojho tringeltu. Upselling nie je klasický predaj, ale dokonalý zákaznícky servis. Pri jeho osvojení čašníci, manažéri, recepční svojou komunikáciou a zanietením prirodzene zvyšujú obrat. Ako je to možné? Ako maximálne využiť potenciál prevádzky a svojho tímu?

Zistiť viac
Prihláška
[:]

Manažérske školenia

2019-09-12T16:55:10+00:00

[:sk]Školenia sú šité na mieru na základe potrieb, cieľov a vízie jednotlivých spoločností. Nastavenie manažmentu je základom úspechu. Manažéri musia chápať dôležitosť svojej úlohy lídrov, personalistov, učiteľov, trénerov, kontrolórov, či ekonómov. Ich primárnou úlohou je naplniť víziu a ciele spoločnosti a školenia im pomáhajú byť pripravení a uspieť dlhodobo. Školenia môžu prebiehať pre jednotlivé oddelenia: Front office management, Food and beverage management, Housekeeping management alebo aj ďalšie spojené školenia.

Zistiť viac
Kontakt
[:]

Školenie čašníkov

2019-09-12T09:49:02+00:00

[:sk]Čašníci sú tvárou reštaurácie, pretože práve oni trávia najviac času komunikáciou s hosťom.  Sú reprezentanti zákazníckeho servisu každej reštaurácie, preto je práca čašníka nesmierne dôležitá a vyžaduje si dostatočnú pozornosť. Interné školenia poskytnú všetko potrebné na tréning personálu: verbálna a neverbálna komunikácia vedúca k dokonalému zákazníckemu servisu, pravidlá obsluhy, zvyšovanie predaja, zvládanie krízových situácií a náročných hostí. Školenia obsahujú aj praktickú časť, diskusie, prípadové štúdie.

Zistiť viac
Kontakt
[:]

Školenie recepčných

2019-09-12T11:13:10+00:00

[:sk]Prvý dojem je veľmi dôležitý pre budovanie vzťahu s hosťom. Recepční ako reprezentanti zákazníckeho servisu každého hotela pomáhajú hosťom k tomu, aby sa cítili príjemne počas celého pobytu. Potrebujú byť dostatočne pripravení na poskytovanie dokonalých služieb za každých okolností. Školenia obsahujú všetko potrebné ako verbálna a neverbálna komunikácia vedúca k dokonalému zákazníckemu servisu, pravidlá check-in, check.out, up-selling, zvládanie krízových situácií a náročných hostí.

Zistiť viac
Kontakt
[:]

Školenie chyžných

2017-10-06T18:43:43+00:00

[:sk]Tak ako recepční a čašníci, tak aj chyžné sú partnermi hosťa a pomáhajú mu, aby sa cítil príjemne počas celého pobytu. Je dôležité, aby si chyžné uvedomovali svoju dôležitú úlohu vo vzťahu s hosťom. Školenia pomáhajú chyžným k väčšej motivácii, dôslednosti, efektivite. Chyžné si vylepšia samotnú komunikáciu a následne dokážu vytvoriť lepšiu atmosféru pre hostí. Aj správna verbálna a neverbálna komunikácia a najefektívnejšie pracovné postupy sú súčasťou školení.

Zistiť viac
Kontakt
[:]

Tímové školenia

2017-10-06T18:44:51+00:00

[:sk]Spokojnosť hostí počas celého pobytu zívisí od celého tímu hotela, od každého oddelenia. Ak sa jedno oddelenie snaží poskytovať dokonalý zákaznícky servis a druhé oddelenie zlyháva, potom snaženie je zbytočné, pretože hosť odchádza nespokojný. Tímové školenia pomáhajú všetkým oddeleniam, food and beverage, front office, housekeeping, technické oddelenie, prípadne obchodné oddelenie pochopiť dôležitosť tímovej práce a nadobudnúť väčšiu úctu voči kolegom z iného oddelnia.

Zistiť viac
Kontakt
[:]

Kurz 1: Personálny manažment a Leadership

2024-05-16T15:57:39+00:00

[:sk]Cieľom školenia je spoznať a pozitívne ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využiť svoje prirodzené zručnosti lídra vo vysoko konkurečnom HoReCa segmente. Ako manažéri sa naučíte viesť svojich zamestnancov tak, aby pracovali efektívnejšie, s istotou a zanietením; aby nadobudli potrebné zručnosti a tímového ducha. Ako sa z manažéra môže stať úspešný líder; ako pracovať a pozitívne motivovať svoj tím; ako napredovať a kontinuálne vzdelávanie využiť ako nástroj úspešného lídra? Aj o tom budeme hovoriť. Osvojíte si odborné a sociálne zručnosti priamo z praxe z HORECA segmentu.

Zistiť viac
Prihláška
[:en]129€ (v cene je výukový materiál, občerstvenie, obed a certifikát) Trvanie: 9:00 – 17:00 Štandardy kvality predstavujú základný a podporný pilier pre trvalý úspech spoločnosti. Je to súhrn charakteristík, ktoré tvoria konkrétny hotel alebo reštauráciu. Zistite viac[:]

Kurz 2: Kvality manažment

2023-01-09T09:06:07+00:00

[:sk]Každý hotel a reštaurácia potrebuje zavedenie jednotlivých procesov pre dosiahnutie dlhodobého úspechu. Štandardy kvality predstavujú základný a podporný pilier každej spoločnosti. Je to súhrn charakteristík a procesov, ktoré tvoria konkrétny hotel alebo reštauráciu. Kurz je zameraný na pochopenie princípu a dôležitosti štandardov kvality, vytvorenie vlastnej koncepcie prevádzky; ako úspešne zaviesť štandardy kvality; ako ich merať a hodnotiť. Kurz obsahuje rôzne príklady ako kvality manažment funguje v praxi a poskytneme Vám aj vzory dokumentov štandardov kvality.

Zistiť viac
Prihláška
[:]
Go to Top