Reštaurácie predstavujú jeden z najatraktívnejších a rýchlo sa rozvíjajúcich segmentov, ale je nepravdepodobné, že individuálne a hotelové reštaurácie dosiahnu skutočný a dlhodobý úspech bez efektívneho zavedenia tzv. Food & Beverage Managementu.

Základné princípy úspešného riadenia reštaurácie ostávajú rovnaké, avšak tieto princípy nadobudli nový šat vďaka pokrokovým technológiám, dizajnu, novým trendom jedál a nápojov, zvýšeným nárokom hostí, rastúcim počtom prevádzok a, samozrejme, aj vďaka novej generácii zamestnancov, ktorí pracujú v gastro segmente. Tieto zmeny vyžadujú, aby aj „hospitality“ segment mal iný postoj a prístup k riadeniu a vedeniu reštaurácie alebo FB oddelenia (FB – Food & Beverage).

Čo je to FB manažment a čo zahŕňa?

Je to riadenie reštaurácie, či už individuálnej alebo hotelovej, a zahŕňa procesy, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre dlhodobý úspech tak rozmanitého a meniaceho sa segmentu, akým je práve gastro. V prípade hotelov pod FB manažment spadajú všetky FB strediská ako napríklad bar, kaviareň, raňajky, „room servis“, kongresy, teda všetky strediská, kde sa podávajú jedlá a nápoje.

Toto sú najdôležitejšie časti FB manažmentu:

1.) Personálny manažment, ktorý zahŕňa výberový proces, vedenie, vzdelávanie a motiváciu  personálu. Každá reštaurácia má mať zadefinované a dodržiavané nástroje motivácie, ktorou sa prirodzene buduje lojalita a schopnosti personálu a znižuje fluktuácia.

2.) Manažment kvality, teda zavádzanie, riadenie a kontrola štandardov kvality, konceptu a pracovných procesov konkrétnej reštaurácie, ktoré sú „bibliou“ pre zamestnancov; ich účinným nástrojom pre prirodzené a logické plnenie svojich zodpovedností a základom splnenia a prevýšenia očakávaní hostí.

3.) Manažment kontroly, čo predstavuje plánovanie a kontrolu, zodpovednosť za kvalitu surovín, dodávateľov, správne kalkulácie, kontrolu a optimalizáciu nákladov, splnenie cieľov spoločnosti v porovnaní s plánovaním, HACCP…atď.

4.) Osobitnú pozornosť si vyžaduje zákaznícky servis, ktorého úroveň je výsledkom práce celého tímu reštaurácie, FB oddelenia, celého hotela.

Každý tento proces má svoje štandardy, postupy, zákonitosti, ktoré závisia od typu reštaurácie, vízie a cieľov spoločnosti. Tieto procesy si vyžadujú osobitnú pozornosť, a keď investujeme čas do zavedenia jednotlivých procesov a následne ich dodržiavaniu, predídeme problémom s personálom, ušetríme financie a čas na riešenie krízových situácií, výrazne znížime náklady a zároveň zdokonalíme servis, budujeme lojalitu hostí, získame konkurenčnú výhodu…atď.

Názov „Food & Beverage“ sa používa na medzinárodnej úrovni v tejto anglickej forme a daný odbor alebo profesia sa v niektorých krajinách študuje ako akademický titul. Profesia FB manažéra je veľmi dôležitá, zaujímavá, rôznorodá, často dynamická a náročná. Vo väčších hoteloch sú jednotlivé úlohy FB manažmentu rozdelené medzi viacero manažérov, supervízorov, avšak v konečnom dôsledku všetci zodpovedajú FB manažérovi, ktorý je zodpovedný za splnenie cieľov spoločnosti. V menších hoteloch a v reštauráciách je často FB manažér priamo zodpovedný za celú reštauráciu, prípadne reštauráciu s ďalšími strediskami.

Ak chcú reštaurácie úspešne pokračovať, predchádzať problémom, znížiť enormnú fluktuáciu personálu, vrátiť záujem mladých ľudí o prácu v gastronómii, optimalizovať náklady, kontinuálne poskytovať skvelý zákaznícky servis vedúci k zvyšovaniu predaja, posunúť sa vpred, prestať neustále riešiť personálne problémy, je priam nevyhnutné, aby zaviedli Food & Beverage Management a naučili sa s ním efektívne pracovať. FB oddelenie sa považuje za najkomplexnejšie v segmente „hospitality“. Špecifické faktory, kvôli ktorým je vedenie reštaurácie relatívne zložitejšie, sú spôsobené konkrétnymi vonkajšími a vnútornými vplyvmi, ktoré je potrebné mať zadefinované a sú súčasťou FB manažmentu.

Ak sa chcete dozvedieť viac, zaviesť alebo zdokonaliť Food & Beverage Management / Manažment reštaurácie sme tu pre Vás s internými školeniami, otvorenými kurzami a poradenstvom.