IHS International Hotel Standard

IHS International Hotel Standard je medzinárodný štandard, ktorý je určený pre vykonávanie certifikačných auditov v ubytovacích zariadeniach.

Certifikácia podľa normy IHS je dobrovoľná a vykonáva sa za účelom transparentného a nezávislého posúdenia ubytovacieho zariadenia profesionálnym audítorom.

Výsledkom úspešného certifikačného auditu je vystavenie certifikátu s uvedením počtu hviezdičiek.

Prečo je certifikácia Vašeho ubytovacieho zariadenia dôležitá?

V súčasnosti chcú byť spotrebitelia informovaní o druhu a kvalite Vami poskytovaných služieb. Certifikát IHS International Hotel Standard Vám pomôže získať ich dôveru.

Odborná garancia certifikácie:

Certifikáciu ubytovacích zariadení na Slovensku garantuje občianske združenie Eurospotrebitelia, ktoré sa stará a presadzuje záujmy spotrebiteľov v Slovenskej republike.

Zmluvná certifikačná spoločnosť pre Slovenskú a Českú republiku:

  • Názov spoločnosti: Sophire, s.r.o.
  • Adresa: Vajnorská 50, 831 04 Bratislava
  • E-mail: info@sophire.sk
  • Tel: +421 911 782 827
  • IČO: 47651008
  • DIČ: 2024029557
  • Bankové spojenie: SK3611110000001257503003
  • Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97044/B
  • WEBhttps://sophire.sk

Ukážka certifikátu:

+421 911 782 827

Pre viac informácií nás kontaktujte

info@sophire.sk

Niektorí z našich spokojných klientov