Prihláška: Food & Beverage Management


    Modul 1 (Personálny manažment & Leadership),Termín: 24.1.-25.2.2023(Personálny manažment & Leadership), Termín:7.2.- 8.2.2023Modul 2 (Manažment kvality, zákaznícky servis a predajné zručnosti), Termín: 12.12.-13.12.2022(Manažment kvality, zákaznícky servis & predajné zručnosti), Termín: 27.2. - 28.2.2023Modul 3 (Kalkulácie & F&B Control), Termín: 22.11.-23.11.2022(Kalkulácie & F&B Control), Termín: 14.2.-15.2.2023

    Účastník 1

    Účastník 2

    Účastník 3

    *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.