Prihláška: Food & Beverage Management


    Modul 1 (Personálny manažment & Leadership),Termín: 29.08.-30.08.2022(Personálny manažment & Leadership), Termín:8.11.- 9.11.2022Modul 2 (Manažment kvality, zákaznícky servis a predajné zručnosti), Termín: 18.10.-19.10.2022(Manažment kvality, zákaznícky servis & predajné zručnosti), Termín: 14.11. - 15.11.2022Modul 3 (Kalkulácie & F&B Control), Termín: 25.10.-26.10.2022(Kalkulácie & F&B Control), Termín: 22.11.-23.11.2022

    Účastník 1

    Účastník 2

    Účastník 3

    *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.