Prihláška: Food & Beverage Management


    Modul 1 (Personálny manažment & Leadership),Termín: 20.2.-21.2.2024(Personálny manažment & Leadership), Termín:Modul 2 (Manažment kvality, zákaznícky servis a predajné zručnosti), Termín: 11.3.-12.3.2024(Manažment kvality, zákaznícky servis & predajné zručnosti), Termín:Modul 3 (Kalkulácie & F&B Control), Termín: 19.3.-20.3.2024(Kalkulácie & F&B Control), Online Termín:

    Účastník 1

    Účastník 2

    Účastník 3

    *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.