Seminár Ako vybudovať a udržať správny tím, Termín: 20.10.2022Ako zvládnuť sťažnosti zákazníka, Online Termín: 25.2.2022Ako zvládnuť sťažnosti zákazníka, Fyzický termín v Piešťanoch:26.1.2023Upselling ako dokonalý zákaznícky servis, Termín v Bratislave: 24.10.2022

    Účastník 1

    Účastník 2

    Účastník 3

    *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.