Project Description

Personálny manažment a Leadership

Kurz je  určený pre: manažérov reštaurácií, food beverage manažérov a supervízorov, majiteľov reštaurácií, riaditeľov hotelov, hotelový manažment, šéfkuchárov

Prečo navštíviť toto školenie?

Personál hotelov a reštaurácií reprezentuje úroveň zákazníckeho servisu individuálnej alebo hotelovej reštaurácie. Sú ako herci v divadle a manažéri sú ich režiséri a lídri. Ich komunikácia a zručnosti ovplyvňujú spokojnosť hostí a teda aj výšku predaja.

Cieľom školenia je spoznať a pozitívne ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využiť svoje prirodzené zručnosti lídra vo vysoko konkurečnom HORECA segmente. Ako manažéri sa naučíte viesť svojich zamestnancov tak, aby pracovali efektívnejšie, s istotou a zanietením; aby nadobudli potrebné zručnosti a tímového ducha. Ako sa z manažéra môže stať úspešný líder; ako pracovať a pozitívne motivovať svoj tím; ako napredovať a kontinuálne vzdelávanie využiť ako nástroj úspešného lídra? Aj o tom budeme hovoriť. Osvojíte si odborné a sociálne zručnosti priamo z praxe z HORECA segmentu.

Hlavné témy školenia:

 • Štandardy kvality ako nástroj kontinuálneho splnenia očakávaní hostí
 • Ako začať riešiť a vyriešiť fluktuáciu personálu
 • Ako nastaviť vzdelávací proces, aby sme si ním udržali správnych ľudí, poskytovali skvelý zákaznícky servis a zvyšovali predaj
 • Manažér vs. líder
 • Zákonitosti motivácie
 • Môj postoj k vedeniu ľudí – kľúčové oblasti, ktoré sú potrebné, aby manažér zvládal
 • Generácie zamestnancov – ako pristupovať k rôznym typom ľudí
 • Ako motivovať personál v HORECA segmente
 • Ako delegovať úlohy svojmu tímu
 • Tímová práca a jej dôležitosť pre dlhodobú spokojnosť a potrebnú kvalitu
 • Komunikačné štýly pre dosiahnutie potrebného výsledku od svojho tímu
 • Spätná väzba ako nástroj pozitívnej motivácie a kontinuálneho vzdelávania
 • Prípadové štúdie z praxe,modelové situácie
 • Ako sa stať vyhľadávaným zamestnávateľom
 • A viac….

Fyzický modul: 298€ (v cene je materiál, certifikát, vzorové dokumenty aplikovateľné v praxi, obed a občerstvenie)

Trvanie: 2 dni, 9:00 – 16:00

Online modul: 198€ (v cene je materiál, certifikát, vzorové dokumenty aplikovateľné v praxi)

Trvanie: 2 dni, 9:00 – 14:00

Súvisiace moduly: Manažment kvality a Zákaznícky servis a predajné zručnosti, Kalkulácie a FB Control

Ako vybudovať ten správny tím? Ako si udržať dobrý a stabilný tím? Ako motivovať, inšpirovať celý tím ku potrebným výkonom a zručnostiam potrebným pre dlhodobý úspech?

Nadobudnite s nami potrebné zručnosti manažéra – lídra. Prihláste sa tu:

Prihláška