Project Description

Manažérske školenia

Nastavenie manažmentu je základom úspechu. Manažéri musia chápať dôležitosť svojej úlohy lídrov, personalistov, učiteľov, trénerov, kontrolórov, či ekonómov. Ich primárnou úlohou je naplniť víziu a ciele spoločnosti a školenia im pomáhajú byť pripravení a uspieť dlhodobo.

1.) Leadership školenia – sú šité na mieru, rozdelené na časti na základe potrieb, cieľov a vízie spoločnosti. Manažéri spoznajú a pozitívne ovplyvnia svoj manažérsky štýl a naučia sa využívať svoje prirodzené zručnosti lídra vo vysoko konkurečnom HORECA segmente. Naučia sa viesť svojich zamestnancov tak, aby pracovali efektívnejšie, s istotou a zanietením; aby nadobudli potrebné zručnosti a tímového ducha. Ako sa z manažéra môže stať úspešný líder; ako pracovať a pozitívne motivovať svoj tím; ako napredovať a kontinuálne vzdelávanie využiť ako nástroj úspešného lídra?

Rámcový obsah:

 • manažér vs. líder
 • zákonitosti motivácie
 • môj postoj k vedeniu ľudí – kľúčové oblasti, ktoré sú potrebné, aby manažér zvládal
 • generácie zamestnancov – ako pristupovať k rôznym typom ľudí
 • ako motivovať personál v HORECA segmente
 • ako delegovať úlohy svojmu tímu
 • tímová práca a jej dôležitosť pre dlhodobú spokojnosť a potrebnú kvalitu
 • komunikačné štýly pre dosiahnutie potrebného výsledku od svojho tímu
 • spätná väzba ako nástroj pozitívnej motivácie a kontinuálneho vzdelávania
 • všetky kanále a nástroje na odovzdávanie spätnej väzby
 • ako správne viesť meetingy, aby boli aj motivačné
 • prípadové štúdie z praxe
 • modelové situácie, hranie rolí
 • a viac….

2.)Školenia môžu prebiehať pre jednotlivé oddelenia: Front office management, Food and beverage management, Housekeeping management,  Manažment kvality…

V prípade záujmu nás kontaktujte teraz:

info@sophire.sk alebo 0911782827 alebo cez kontaktný formulár

  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.