Project Description

Upselling ako dokonalý zákaznícky servis

Školenie je určené pre: čašníkov, recepčných, wellness pracovníkov,  manažérov / lídrov a asistentov predaja

Prečo sa zúčastniť tohto workshopu?

Personál hotelov a reštaurácií reprezentuje úroveň zákazníckeho servisu konkrétnej prevádzky. Vysoká úroveň zákazníckeho servisu a zavedené stratégie “upsellingu” prirodzene a výrazne zvyšujú predaj, teda majú výrazný vplyv na dlhodobý úspech spoločnosti a zvýšenú motiváciu personálu.

Personál svojou verbálnou a neverbálnou komunikáciou, pracovnými postupmi a postojom určujú úroveň zákazníckeho servisu konkrétnej spoločnosti. Majú primárny vplyv na výšku predaja, zisku a samozrejme svojho tringeltu. Upselling nie je klasický predaj, ale dokonalý zákaznícky servis. Pri jeho osvojení čašníci, manažéri, recepční svojou komunikáciou a zanietením prirodzene zvyšujú obrat. Ako je to možné? Ako maximálne využiť potenciál prevádzky a svojho tímu?

Rámcový obsah:

 • podstata zákazníckeho servisu
 • môj úprimný postoj k zákazníckemu servisu a hosťom
 • vzťah medzi úrovňou servisu a upsellingom (zvyšovaním predaja)
 • psychológia zákazníka počas využívania služieb a v súvislosti s obratom
 • typológia hosťa, kultúra, rozpoznanie, typy správania a reakcií aj v súvislosti s upsellingom
 • výhody upsellingu pre hostí, spoločnosť a pre zamestnancov
 • upselling a jeho existujúce stratégie a formy
 • ako vnímajú správny upselling hostia?
 • správny upselling v praxi, prípadové štúdie
 • modelové situácie
 • a viac…

CENA : 149€ (v cene je výukový materiál, certifikát, obed a občerstvenie)

Rozsah: 1 deň, 9:00 – 16:00

Prihláste sa tu:

Prihláška