Hotelové štandardy

Spokojnosť zákazníka je kľúčová pri dosahovaní stanovených cieľov každej spoločnosti. Kvalita spojená so zvýšeným predajom môže existovať v každej spoločnosti, ale len pokiaľ boli naplnené potreby zákazníkov. Ako zaručíme, že zákazník vždy dostane kvalitný servis a produkt, pre ktorý navštívil konkrétnu spoločnosť? Ako zaručíme, že personál je správne vedený, motivovaný, správne reprezentuje úroveň zákazníckeho servisu a jeho komunikácia vedie vždy ku spokojnosti zákazníka a ku zvýšenému predaju? ŠTANDARDY KVALITY je ten silný nástroj, ktorým zaručíme kontinuálnu spokojnosť zákazníka a tým aj čo najvyšší objem predaja.

Ako to funguje?

Máte záujem o vypracovanie a zavedenie štandardov kvality?

Viac informácií

Kontaktný formulár

    *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.

    Niektorí z našich spokojných klientov