Otvorené semináre

Cieľom seminárov a aj otvorených kurzov je priniesť klientom z hotelov a reštaurácií hodnotné informácie, inšpiratívne tréningy, predstaviť účinné a efektívne procesy, ktoré môžete aplikovať do prevádzok a poskytovať Vašim hosťom taký zákaznícky servis, ktorý prirodzene zvýši predaj.

Spojili sme praktické skúsenosti a odbornosť z hotelového a reštauračného segmentu s lektorskými zručnosťami a tým zaručujeme hodnotné, interaktívne, odborné kurzy, školenia, odkiaľ si každý odnesie to, čo je potrebné pre dlhodobý úspech v tomto vysoko konkurenčnom segmente.

2023-06-23T12:27:14+00:00

Ako vybudovať a udržať si správny tím, 21.7.2023

Spoločnosti zažívajú ťažšie časy a to najmä s personálom – zamestnancami, ktorí sú tvárou každej spoločnosti. Potýkame sa s problémami, či už že nevieme nájsť zamestnancov alebo sa nám zdá, že nie sú tí správni ľudia alebo, že zamestnanci nerobia, čo by mali robiť a čo od nich očakávame. Tento motivačný a odborný seminár pri káve bude zameraný na riešenia, ktoré máme a ktoré nás môžu posunúť vpred, aby sa nám kontinuálne darilo napĺňať očakávania hostí a to je možné len s ľuďmi a tým správnym tímom. Odnesiete si riešenia a odpovede na Vaše otázky z praxe.

Zistiť viac
Prihláška
2023-09-08T11:05:32+00:00

Zákaznícky servis, ktorý prirodzene zvyšuje predaj: 26.9. – 27.9. 2023

Personál reprezentuje úroveň zákazníckeho servisu konkrétneho hotela, reštaurácie a akejkoľvek spoločnosti. Schopnosť správnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, správny postoj voči hosťom a zákazníkom, schopnosť empatie pri riešení sťažností a námietok je prirodzenou súčasťou uspokojenia a prevýšenia očakávaní hostí a budovania ich dlhodobej lojality.

Zistiť viac
Prihláška
2023-04-15T17:49:38+00:00

Upselling ako skvelá forma zvyšovania predaja, 24.4.2023, online

Personál svojou verbálnou a neverbálnou komunikáciou, pracovnými postupmi a postojom určujú úroveň zákazníckeho servisu konkrétnej spoločnosti. Majú primárny vplyv na výšku predaja, zisku a samozrejme svojho tringeltu. Upselling nie je klasický predaj, ale dokonalý zákaznícky servis. Pri jeho osvojení čašníci, manažéri, recepční svojou komunikáciou a zanietením prirodzene zvyšujú obrat. Ako je to možné? Ako maximálne využiť potenciál prevádzky a svojho tímu?

Zistiť viac
Prihláška
+421 911 782 827

Zaujala Vás ponuka našich školení?

info@sophire.sk

Prihláška


  Seminár Ako vybudovať a udržať správny tím, Termín:21.7.2023Zákaznícky servis, Termín: 26.9. - 27.9.2023Ako zvládnuť sťažnosti zákazníka, Termín:3.3.2023Upselling ako skvelá forma zvyšovania predaja, Online Termín: 24.4.2023

  Účastník 1

  Účastník 2

  Účastník 3

  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.

  Niektorí z našich spokojných klientov