Project Description

Školenie čašníkov

Čašníci sú tvárou reštaurácie, pretože práve oni trávia najviac času komunikáciou s hosťom.  Sú reprezentanti zákazníckeho servisu každej reštaurácie, preto je práca čašníka nesmierne dôležitá a vyžaduje si dostatočnú pozornosť. Interné školenia poskytnú všetko potrebné: 1.) ČAŠNÍCKE MINIMUM OD A PO Z: verbálna a neverbálna komunikácia vedúca k dokonalému zákazníckemu servisu, pravidlá obsluhy, zvyšovanie predaja, zvládanie krízových situácií a náročných hostí. Školenia obsahujú aj praktickú časť, diskusie, prípadové štúdie.

NADSTAVBOVÉ ŠKOLENIA / WORKSHOPY:

2.) Ako zvládať sťažnosti a námietky hostí

Váš tím sa naučí správne vyhodnotiť a spracovať/vyriešiť sťažnosť, kritiku, námietky hostí. Získa schopnosť rozpoznať hostí a poskytovať im dokonalý zákaznícky servis aj schopnosťou predchádzať problémom a nedorozumeniam prostredníctvom kontinuálnej osobnej zodpovednosti za spokojnosť hostí. Naučí sa riešiť a vyriešiť sťažnosť hosťa profesionálne, s porozumením a bez stresu a napätia. Aj táto zručnosť dokáže v konečnom dôsledku zvýšiť spokojnosť, obsadenosť hotela a reštaurácie a zvýšiť predaj.

Rámcový obsah:

 • podstata 5* zákazníckeho servisu
 • môj úprimný postoj k zákazníckemu servisu a k sťažnostiam hostí
 • neberme sťažnosť, námietku, spätnú väzbu osobne
 • orientácia na vyriešenie problému a nie na vinníka
 • typológia hosťa, kultúra, rozpoznanie, typy správania a reakcií
 • predchádzanie sťažnostiam hostí a prečo sa sťažujú?
 • vyhodnotenie sťažností hostí: čo je sťažnosť a čo hodnotná spätná väzba
 • najefektívnejšie postupy riešenia sťažností; “silná rola empatie”
 • sťažnosti ako zdroj príležitostí – ako nástroj riadenia kvality
 • sťažnosť ako nástroj vzdelávania
 • nároční hostia, ako uspokojiť ich potreby a nerozhnevať
 • prípadové štúdie z praxe
 • modelové situácie
 • a viac…

3.) “Upselling” ako dokonalý zákaznícky servis

Upselling (“zvyšovanie predaja”) je zručnosť, ktorá si vyžaduje tréning a nastavenie v každej spoločnosti. Vás tím sa naučí, že upselling nie je klasický predaj, ale súčasť  5* zákazníckeho servisu. So schopnosťou komunikácie, ktorá zvyšuje predaj, sa Váš obrat zvýši až o 15% až 30%.

Rámcový obsah:

 • podstata zákazníckeho servisu v gastro segmente
 • vzťah medzi úrovňou servisu a výškou predaja
 • psychológia zákazníka v súvislosti s výškou účtu a vyplácaním tringeltu
 • typológia hosťa, kultúra, rozpoznanie citlivosti hosťa na cenu
 • kedy má hosť vyšší účet a vypláca tringelt
 • správna komunikácia, ktorá vedie ku zvýšenému predaju
 • všetky stratégie “upsellingu”, ktoré majú priamy vplyv na vyšší účet
 • prípadové štúdie z praxe
 • praktické tréningy jednotlivých postupov a komunikácie, hranie rolí
 • a viac…

4.) Čašník v anglickom jazyku – horeuvedené školenia prebiehajú formou osvojenia si komunikácie v anglickom jazyku

V prípade záujmu nás kontaktujte teraz:

info@sophire.sk alebo 0911782827 alebo cez kontaktný formulár

  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.