Úspešný Manažment v HORECA, online 7.10.2020

2020-09-22T11:06:47+00:00

[:sk]Každá reštaurácia a každý hotel potrebuje mať zavedené procesy, ktoré slúžia ako účinný nástroj pre manažment a personál. Manažéri a majitelia majú príležitosť nastaviť si potrebné štandardy kvality, personálne, kvalitatívne a ekonomické procesy a po znovuotvorení prevádzky začať poskytovať služby na čo najvyššej úrovni, prevýšiť očakávania hostí a tým využiť potenciál predaja a udržovať náklady na potrebnej úrovni...

Zistiť viac
Prihláška
[:]

”Customer experience” a Ako zvládnuť námietky / sťažnosti zákazníka 25.2.2022 online, 11.3.2022 v Bratislave

2022-02-20T18:31:08+00:00

[:sk]Úroveň služieb zákazníkom / hosťom je konečným testom našej práce. Školenie je zamerané na osvojenie si správnej verbálnej a neverbálnej komunikácie pri riešení sťažností a námietok hostí. Naučíte sa správne vyhodnotiť a spracovať/vyriešiť sťažnosť, kritiku, námietky hostí. Získate schopnosť rozpoznať hostí a poskytovať im dokonalý zákaznícky servis aj schopnosťou predchádzať problémom a nedorozumeniam prostredníctvom kontinuálnej osobnej zodpovednosti za spokojnosť hostí. Naučíte sa riešiť a vyriešiť sťažnosť hosťa profesionálne, s porozumením a bez stresu a napätia. Aj táto zručnosť dokáže v konečnom dôsledku zvýšiť spokojnosť, obsadenosť hotela a reštaurácie a zvýšiť predaj.

Zistiť viac
Prihláška
[:]

Upselling ako dokonalý zákaznícky servis, online 8.2.2021; v Bratislave 8.3.2022

2022-02-17T08:22:00+00:00

[:sk]Personál svojou verbálnou a neverbálnou komunikáciou, pracovnými postupmi a postojom určujú úroveň zákazníckeho servisu konkrétnej spoločnosti. Majú primárny vplyv na výšku predaja, zisku a samozrejme svojho tringeltu. Upselling nie je klasický predaj, ale dokonalý zákaznícky servis. Pri jeho osvojení čašníci, manažéri, recepční svojou komunikáciou a zanietením prirodzene zvyšujú obrat. Ako je to možné? Ako maximálne využiť potenciál prevádzky a svojho tímu?

Zistiť viac
Prihláška
[:]
Go to Top