Prihláška: Food & Beverage Management


    Modul 1 (Personálny manažment & Leadership),Termín: 29.5.-30.5.2023(Personálny manažment & Leadership), Termín:13.3.- 14.3.2023Modul 2 (Manažment kvality, zákaznícky servis a predajné zručnosti), Termín: 5.6.-6.6.2023(Manažment kvality, zákaznícky servis & predajné zručnosti), Termín: 22.3. - 23.3.2023Modul 3 (Kalkulácie & F&B Control), Termín: 8.6.-9.6.2023(Kalkulácie & F&B Control), Online Termín: 30.3.-31.3.2023

    Účastník 1

    Účastník 2

    Účastník 3

    *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo) na účely fakturácie a zaslania potvrdenia objednávky.